Anestesi klar V555 – betydelse

Fråga: Vad betyder egentligen variabel 555 ”Anestesi klar”

Svar: Tidpunkt där tillräcklig anestesinivå har uppnåtts för att påbörja hudprepareing, KAD et.c. Anestesisidan klar för operation. (EJ samma som anestesi slut)