Väntetider och prioritet

Fråga:
Ett väldigt starkt önskemål om att i rapporten ” Väntetider reella – elektiva operationer” lägga till ett filter för prioritet. Om man skall kunna använda rapporten till förbättringsarbete så måste det finnas ett filter för prioritet.

Svar:
"Prioritet på elektiva operationer blev ju en variabel först i SPOR 4. Sen kom nåt som heter Covid och stökade till alla planer. Lovar att det kommer en bättre rapport nu när flera regioner börjar koppla upp sig mot SPOR 4.
Kan ta lite tid men det ligger mycket högt upp på vår prioritetslista. "