Hur registrerar vi blod som fortsätter ges på postop?

Fråga:
Variablerna 645, 650, 652 gällande blodprodukter. Det står i variabellistan att vi ska skicka in givan ml mellan opstart och opslut. Hur ska vi hantera de infusioner som startas under op men avslutas efter op samt de som startas innan op och avslutas under op?

Svar:
Vi behöver ha ett pragmatiskt tänk, vi försöker beskriva verkligheten så gott som det går och helt enkelt välja det som "passar bäst". Det viktiga är att vi kan visa på att patienten erhöll blod i samband med sin operation. SPORs förslag är: enheten där det mesta av transfusionen givits eller enheten där man satt blodet registrerar. Om man tänker "där behovet fanns för patienten".