Utdata - 90/180/360 dagars mortaliteten lika

Fråga: Varför är mortaliteten precis lika 90/180/360 dagar

Svar: Vill man se mortalitetssiffror för 90/180/360 dagar så måste urvalsperioden väljas så att patienten verkligen blev opererad för 90/180/360 dagar sedan + ca 1½ månad för säkerhets skull så man vet att data har befunnit sig i databasen tillräckligt länge