Fellista: Patientid slut kontra tid ut från postop

Fråga: I fellistan står ”Tidpunkten patienttidslut ligger efter tidpunkten patient ut från postop”.

Svar: Det kan vara 3 problem

  1. Pat kommer till postop före op för att förberedas, går så in på op, sedan åter till postop. Pat får då två tider på postop på samma behandling. Skickar man så in tiden för den första perioden till SPOR – så blir det helt fel. I Orbit skall man kryssa i en ruta som anger vilken tid som är postop – för att skilja mot tiden pre-op
  2. Vid seriebehandling av kortare operationer, ex vis ECT, så fyller man ofta i operations-tiderna i efterhand och höftar till lite grand. Då kan dessa tillhöftade tider inte alltid passa med postoptiderna (som oftast är korrekt angivna)
  3. Flera fall av fel koppling när man skall exportera data. Vid något fall har man exporterat tiden postop-in tid i systemet (den tiden har vi inte som variabel) i stället för postop-ut tiden som var menat. Då patienttidslut många gånger registreras som några minuter efter faktiskt postop in tid så blir det galet. SPOR använder tiden Patienttid slut (V585) som postop tid in i beräkningarna (väl medvetna om att det kan skilja några minuter).