Utdata - Jämförelser mot bästa sjukhus – inte bara Sverigegenomsnittet

Fråga: Går det att jämföra sig mot bästa sjukhus

Svar: Se fråga om kategoriindelning. När rapporterna är klara för kategoriindelning så planerar vi även för jämförelse mot bästa sjukhus/enhet. Vi kan inte lova när detta blir klart.