Temperatur V675 + V 676 + V875

Fråga: I Sverige mäts temperaturen på olika sjukhus på olika sätt. Oralt, i örat, centralt via KAD mm. Vilket sätt skall vi använda?

 Svar: SPOR kan inte kräva att hela Sverige gå över till ett enda likartat sätt att mäta tempereturen pre, per och postoperativt. Vi kommer bl.a. att se om vi har stora temperaturförluster på enskilda avdelningar eller operationstyper.  Förhoppningsvis har man likartade  mätningsprocedurer på op resp postop på samma enheter – annars har man ju ett grundläggande problem att rätta till lokalt. Skulle det visa sig att olika enheter skiljer sig markant där man inte skulle förvänta sig skillnader får man dyka djupare ner i underlaget för att göra en bedömning. Ett långsiktigt svar på frågan kan bli att vissa sätt att mäta temperatur på kan rekommenderas eller förkastas. Temperatur anges med siffror och vid avvikelse eller komplikation hypotermi även i PAKUVA och PAKOP med bedömning av svårighetsgrad.