Positionering-start och sluttider

Fråga: Vilka tidstämplar ska registreras för positionering?

Svar: SPOR har som krav att registrera start-tidpunkt, den tidpunkt som registreras när man har positionerat och är nöjd med position.

Blir det en ändring av positioneringen så blir nästa start-tidpunkt därmed automatiskt stop-tid för första positioneringen.

Anestesi slut och eller ut från opsal är tidpunkter som kan vara stop för sista positioneringen. Vill man lokalt även registrera positionering slut-tid så är det inget fel – men f.n. vill inte SPOR kräva detta.