Direkt kontamination

Fråga: PAK-OP A945: Direkt kontamination – vad avses med detta uttryck?

Svar: Direkt kontamination är när något osterilt/kontaminerat kommer i kontakt med sterilt material. Det skulle tex kunna vara en mössa/glasögon/munskydd som faller ned i steril zon från operatör eller opssk. Eller en duk/instrument/handskar med tarminnehåll som kommer i kontakt med drapering, operationssåret eller i sterilt instrumentgaller.