CHKL Checklista för säker kirurgi 2.0

Fråga: Varför kan bortfallet på Komplett CHKL i rapporten bli större än den största bortfallet i någon av de ingående tre delarna?

Svar: Det bortfall som kan finnas under de tre olika delarna av CHKL-rapporten behöver ju inte vara på samma pat.
Därför blir ofta summan av bortfall högre än någon av de tre ingående delarna var för sig.

Har man ett bortfall på Sign-Out på 10 procent och lika mycket på Förberedelse så kanske det bara är hälften av fallen där det saknas på båda – men komplett saknas det på 15%
10% Sign-out samt 5% av de som hade Sign-Out men inte Förberedelse.

För att man skall ha ett komplett CHKL utfall måste alla tre delarna på samma pat vara registrerad som utförd.