Nya anestesikoder och strykningsorsak även i SPOR 4.0?

Fråga:
En fråga kring de sex nya anestesikoder som kommer 2023 och den nya strykningsorsaken 7b. Om vi skickar dessa enligt SPOR 4.0-format, kommer dessa då att komma in i SPOR? Eller krävs det att vi skickar i SPOR 4.1-format för att det ska funka?

Svar:
Dessa nya anestesikoder kommer att ingå i den uppdatering av KVÅ+KMÅ koder som SoS gör till nyår.
När ni själva lokalt uppdaterar listorna så kommer de automatiskt att komma in till SPOR – oavsett vilken version ni använder.

Däremot bör man kanske lokalt uppdatera anestesikort/motsvarande. Speciellt gäller det de båda koderna som skall användas för Dexdor-anestesi – hittills har varje enhet hittat på nån egen konstig koppling till vad som man ansett vara närmaste rätta koden.

Vad gäller Störningsorsak 7b så kan SPOR redan i 4.0 ta emot denna kod.