Opstart - rätt och fel?

Fråga:
Ska vi registrera opstart (i Provisio) vid reponering av frakturen eller vid knivincision? Våra ortopeder reponerar ofta slutet och då är patienten inte sterilklädd och operatörerna är inte tvättade och klädda utan de reponerar slutet, sedan klär och tvättar opssk medan operatörerna är i tvättslussen och gör sig iordning.
Det är alltså ett uppehåll mellan reponering och knivincision på ca 10-15 minuter som räknas in i optiden. Vad är korrekt? Opstart vid knivincision eller vid reponering?

Svar:
Solklart skall ni registrera Operation start när operatören börjar ingreppet vare sig det är steril tvättat eller ej. Alltså ingår reposition i operationstiden - och har gjort så sedan 1980-taletet slut!
Likaså ingår avslutande behandling - ex vis förbandsläggning och gipsning i operationstiden - OM den utförs av operatör. Sker det av opsköterska så ingår det inte. Det är när operatören börjar med något hos patienten (efter att patienttid start börjat) som vi dokumenterar fram till operatören är färdig med alla sina ingrepp på patienten på salen.

Vad Operatörerna vill ha är "Knivtid" från man skär till man satt sista stygnet.
Efter att Svensk neurokirurgisk förening ansökt och Svenskt kirurgiskt råd hållit med så kommer SPOR att från årsskiftet (2023-01-01) införa just dessa tider.
Vilken julklapp till operatörerna!!

Det innebär att knivtiden kan registreras (frivilligt) om man önskar men operationstiden MÅSTE alltid registreras. De allra flesta gångerna är detta ju samma tid och då kan man registerara m man vill knivtiden - det gör inget.

Variabel 567 KNIVTID START ny: Ny tid att registrera på starka önskemål från opererande specialiteter. Se definition i variabellistan. ≥ OPERATION START. Icke obligatorisk tidsregistrering. Ett tillägg behövs göras lokalt och hos IT-leverantörer. Att möjlighet att registrera tidpunkten nu finns måste kommuniceras ut till operatörerna.

Variabel 569 KNIVTID SLUT ny: Ny tid att registrera på starka önskemål från opererande specialiteter. Se definition i variabellistan. ≤OPERATION SLUT. Icke obligatorisk tidsregistrering. Ett tillägg behövs göras lokalt och hos IT-leverantörer. Att möjlighet att registrera tidpunkten nu finns måste kommuniceras ut till operatörerna

KNIVTID ”Skin – to – skin” ny: Beräknad variabel som syns i s.k. Excel-filen. Inga förändringar behöver göras lokalt eller hos IT-leverantörer.

Det är nu upp till varje sjukhus (eller Region) att införa dessa tider i operationsplaneringssystemet och sedan se till att tiderna exporteras till SPOR. Det kan väl ta lite olika tid på olika ställen - men här kan man ju få hjälp av operatörerna för att trycka på till IT-enheten att de fixar registrering och koppling.

Så här är definitionerna:
Operation start V565: Tidpunkt då operatören påbörjar operationen. Inkluderar oblodiga förberedande ingrepp, t ex sluten reposition, anläggande av lokalbedövning av operatör (om detta sker efter att patienttid startats). Se även Tidslinje. Skall även inkludera oblodiga ingrepp såsom till exempel Rtg-undersökningar, ECT mm och då relateras till ingreppets start.

Operation slut V570: Tidpunkt då sista operatören avslutar operationen alternativt tidpunkten då sista suturen är satt eller när operatören lämnar patienten. Inkluderar oblodiga avslutande ingrepp som utförs av operatören, t ex förbandsläggning, gipsning. Förbandsläggning av operationssjuksköterska ingår inte i operationstiden. Se även Tidslinje. Skall även inkludera oblodiga ingrepp såsom till exempel Rtg-undersökningar, ECT mm och då relateras till ingreppets slut.

Från 2023-01-01
Knivtid start V567 (Skin - to - skin in): Tiden vid kniv eller motsvarande i hud. Förutsätter penetrering genom hud eller slemhinna. Används när (vanligen) oblodiga förberedelser av operatör skett efter det att patienttid start (SPOR variabel 540) påbörjats och steriltvätt samt fortsatta preoperativa förberedelser kunnat inledas.

Knivtid slut V569 (Skin - to - skin out): Motsvarar när sista sutur är satt, även om bandageläggning, gipsning eller annan (vanligen) oblodig procedur vidtar därefter – oberoende av om det är operatör eller annan personal som utför proceduren.

KNIVTID ”Skin – to – skin” ny: Beräknad variabel som syns i s.k. Excel-filen. Inga förändringar behöver göras lokalt eller hos IT-leverantörer.