Mortalitet efter höftfrakturop 2017

Fråga: Mortalitet efter höftfrakturop 2017. Statistiken inkluderar mortalitet 180 och 365 dgr efter op vilket inte kan ha inträffat nu i april 2017.

Svar:

Är man död efter 30 dagar så kommer man även att vara död efter 180/365 dagar….

När man kör statistiken på mortalitet så är det viktigt att man är medveten om vilken tidsperiod man valt.

Information hämtas från befolkningsregistret runt den 15:e varje månad, där kan man ha ett delay på nån vecka.

För säkerhets skull så bör man inte titta på statistik på mortalitet tidigare än ca 1½ månad från beräknat datum + den tidsperiod för mortalitet man vill undersöka (dvs ca 2½ månad för 30-dagars mortalitet).

Tittar man i april ett år för mortaliteten för just samma år så kommer man att se att det är nästan samma mortalitet efter 90 som efter 180/365 dagar – men det är bara 30-dagars mortaliteten som stämmer – för operationer fram t.o.m. ca februari. 

OBS bara personer med fullt svenskt personnummer kommer med i statistiken.