Elektiv op blir akut op

Fråga: När en elektiv op blir akut så uppstår ibland felet att väntetiden överstiger 2 v. Det jag undrar är hur ni beräknar detta, vilka variabler används? är det opstart mot v.310 tidpunkt för opanmälan och v.320 akut/elektiv som ni använder? eller är det några andra variabler med i kontrollen?

Svar:

En elektiv operation som ändras till akut skall egentligen anmälas som ett nytt operationsbehov, och det gamla makuleras.

Så gör man dock i praktiken inte. Det är lite analogt med ett operationsbehov som man avfört från väntelistan och sedan återför dit.

Flera uppgifter kan då vara inaktuella, bl.a. ”Tidpunkt för operationsanmälan” V310 (men även en hel del medicinsk info kan vara felaktig).

Gör man om en elektiv operation till akut så måste man ändra ”Tidpunkt för operationsanmälan” till det datum + klockslag som speglar tiden för beslutet att göra operationen till akut.

För beräkning av väntetiden för akuta operationer så tittar vi på V310 ”Tidpunkt för operationsanmälan” gentemot V565 ”Operations start” samt sortarar på V320 ”Akut/Elektivt” ochV325 ”Akut planering”.