Bristande datakvalitet och ändå 100 % ifyllnadsgrad, stämmer det?

Fråga:
Enligt datakvalitet har vi bristfällig inskick av data på två punkter: Planerad starttid finns vid omplanering (V420 och V415) samt Tidpunkt för operationsplanering finns (V410).
Däremot om jag tittar på ifyllnadsgraden så ser man att vi fyller in ovanstående variabler till nästan 100%. Finns det någon förklaring för detta?

Svar:
Ifyllnadsgraden visar bara att ni sänder in något. Inte om det är rätt eller riktigt. På en del poster går det att skicka in "Saknas" eller motsvarande.
Det betyder alltså att ni på något sätt skickar in felaktigt data eller data som är kopplat fel på något sätt. Vanligt har varit att flera skickat in ex vis datum som inte stämmer med ex vis omplanering datum - eller kanske man skickar om ett datum som är "gammalt" dvs egentligen hörde till den planering som blev borta vid ombokningen - och inte det datum som gäller den nya planeringen.
Just de här variablerna V410, 415,420 verkar ibland vara svåra att få till