Väntelistor

Fråga:
Hur gör man med de patienter som i våra väntelistor väntar pga en medicinsk orsak och då inte heller väntar aktivt på en op-tid? Dessa patienter har ju en angelägenhetsgrad som Elektiv och även om man skulle ta bort denna i Orbit (vårt OPS) så går anmälan iväg som Elektiv ändå om jag förstått det rätt. Det gör att dessa patienter kommer sticka ut i väntetider trots att de inte väntar aktivt.

Svar:
Vi har tre nivåer som är accepterade och som man skickar till SPOR. Akut, Elektiv och Bevakning. De som är registrerade som Bevakning skickas inte till Väntetider i Vården.
Exempelvis: Medicinsk utredning pågår.
Läpp Gom Spalt-barn som ska opereras ibland 5 gånger innan de blir 14 år - de finns med här. (Uppföljande operationer/behandlingar som skall göras med bestämda intervall)
Andra patienter där det finns en operationsanmälan, men där det är någon större utredning/behandling som behöver göras innan vi kan ta ställning till om patienten är operabel eller inte.