Finns jourtid och akuta operationer med i gårdagensutfall?

Fråga: I rapporten som heter "Gårdagens utfall", varför visas bara operationer som startat mellan 07:00 och 19:00? Det som sker på jourtid ska inte det räknas in i gårdagens utfall?

Svar: Gårdagens utfall är framtagen för att man skall kunna se hur den planerade vården fungerade. Om man tittar på rapporten direkt dagen efter och ser utfallet kan man snabbt kolla upp evt. avvikelser från planering.
Vi tar naturligtvis med de akuta operationer som inträffar under den planerade tiden dagtid. Vill man se på hur akuta operationer varit generellt så finns det flera andra rapporter
Processdata peroperativt
Processdata veckodagar
Akuprio ( 2 rapporter)