Anestesikod V611 och V612

Fråga: Måste en anestesikod anges även om ingen anestesi givits?

Svar: Nej det behövs inte.