Akut op med väntetid mer än 14 dagar.

Fråga:
Akut op väntetid > 14 dagar: En patient är opanmäld som Akut /Subakut inom 7 dagar. Operationen blir dock inte av förens dag 15. SPOR accepterar inte, då väntetiden för en akut inte får överstiga 14 dagar. Det känns dock inte riktigt ok att gå in och ändra anmälningsdatumet. Med facit i hand skulle man dag 14 gjort en störning överför till elektiv men så skedde inte och kan inte göras i efterhand eftersom patienten de facto redan är opererad

Svar:
"Ofta går det att se när man beslutade att operationen skulle ske – vanligen av en sektionsansvarig operationsplanerare som gjort en förändring i operationsanmälan (nytt sparande-datum) eller gjort en planering (sparandedatum för planeringen). Gå in och ändra anmälningsdatumet till det nya sparade datumet – så går den igenom.
I de flesta operationsplaneringssystem finns gamla anmälningsdatumet lagrat om man vill ta fram det. Och det vill vi! I SPOR 4 så vill vi inte bara ha senaste ”anmälningsdatum” utan även det första anmälningsdatumet. Det hjälper oss att titta på väntetider – både akuta och planerade. Spec iell väntetidrapport kommer att komma så småningom."