Huvudoperationskod (V 332).

Fråga:
I definitionen för SPOR står det att man måste ha med huvudoperationskod på operationsanmälan under ”Operationsanmälan” variabel 332. I Provisio när man gör en ”Snabbinskrivning av patienter” så kan man inte tvinga huvudoperationskod, om man gör en vanlig operationsanmälan och bockar i akut så kan man tvinga huvudoperationskod, men verksamheten har sagt ifrån. Detta då man i förväg inte kan veta 100% vad huvudoperationskoden blir på en akut operation.

Svar:
"Utdatagruppen i SPOR skulle vilja föreslå att i stället för att ändra kravet för variabel 332 att Provisio med automatik när V325 Akut planering = URAKUT sätter V332 Planerad Huvudoperationskod till ZXD00 Akut operation om inte någon annan kod är satt.
På så sätt behåller vi kravet på att få in planerad opkod och samtidigt tillgodoser vi Provisio brukarnas önskemål att vid mycket akuta operationer inte behöva ange kod."