Användarmöte Stockholm 13 nov 2015

Tack alla deltagare för en givande dag, intressanta föredrag och många bra diskussioner!

Årsrapporten Björn Holmström

UCR:

  • Nyheter, rapporter
  • Organisationsstruktur, kliniker i SPOR
  • Unikt id vs. namn
  • Sena strykningar
  • Nya versioner av SPOR,
  • Processen på hemmaplan

APP uppföljning postoperativt Metha Brattwall

Hemsidan Sara Lyckner

SPOR Logotyp Björn Holmström

Sena strykningar Gunnar Enlund

SPOR 3.0 Vilka variabler vill vi ha med? Gunnar Enlund

Postoperativa resultat Michelle Chew, Sara Lyckner

Validering resultat. Anders T Larsson

Peroperativa komplikationer Anders T Larsson

Landet runt. Björn Holmström

Valberedning. Claes Mangelus

Vart ska SPOR gå? Claes Mangelus
 

Varmt välkomna till vårens användarmöte! Boka redan nu in den 18 mars, Klara Konferens, Stockholm.