Användarmötet Stockholm 20 mars 2015

Tack alla deltagare för en givande dag, med intressanta föredrag och många bra diskussioner!

Presentation av SPOR idag – Claes Mangelus

UCR presentationCamilla Brodén, Joel Damberg, Linda Engblom och Camilla Hartmann-Norman

Validering– Claes Frostell

Stickprovsvalidering–Anders Larsson

Exempel från Gävle – ST-projekt, Helena Levander

Exempel från Hallands Sjukhus, Varberg – Jan Zettergren

Utveckling av avvikelse/komplikations variabler per- och postoperativt – Anders Larsson,

Aktuellt från SPOR – Postopgrupp – Michelle Chew, Magnus Iversen

Nyutveckling av automatgenererade rapporter – Peter Spetz

Ökad patientmedverkan i SPOR – Sara Lyckner

Hälsodeklaration via mina vårdkontakter – ett pilotprojekt – Anders Larsson

Vilka nya variabler, nya projekt skall SPOR satsa på? – Gunnar Enlund

SPOR landet runt – rapport från användare – Björn Holmström

Varmt välkomna till höstens användarmöte! Boka redan nu in den 23 oktober, Klara Konferens, Stockholm.