Taggarkiv: patientinformation SPOR

Patientinformation uppdaterad

Information till patient och närstående om medverkan i kvalitetsregistret SPOR – Svenskt PeriOperativt Register

Registerrapporter

Information till patient och närstående om medverkan i kvalitetsregistret SPOR – Svenskt PeriOperativt Register

Patientinformation

Information till patient och närstående om medverkan i kvalitetsregistret SPOR – Svenskt PeriOperativt Register