UCR har nu problem med systemet för inloggning till flera av deras register, däribland SPOR.

De arbetar för fullt med att lösa problemet.