Preoperativ anestesistart V531

Fråga: Variabel 531 blir användbar för oss. Skall man registrera den när de tex sätter artärnål innan man tagit in pat till op?

Som jag läser 531 och 550 så kan man kan fylla i båda, är det så? Tex lägger man en axelblockad på dagkirurgin och gör sen en kompletterande anestesi under op och då önskar vi ha båda tiderna angivna.

Svar: Helt riktigt! Påbörjar man en ingrepp/åtgärd pre op ex vis på dagkirurgen/motsvarande så anges tiden enl V531. När sedan ex vis sövning startar så anges V550. Dock behöver man inte ange V550 om V531 är ifylld (ex vis en plexus som man sedan inte söver utan bara rullar in; en lokalbedövning lagd av kirurg/anestesiläkare på preopenhet och som sedan inte sövs) "Ingrepp" är allt; operationer, CVKer Artärnålar, EDA på förlossning eller op, sövning på rtg ....Så Artärnål ser jag som start på ett anesteiologiskt ingrepp