PAK-UVA (V840) i listan finns samma koder på flera ställen

Fråga: När jag ska lägga in de nya UVA koderna ser jag att koden U235 finns med i två grupper, Blödning/koag och Kärl. Skall det vara så?

Svar: Det stämmer att några koder finns på flera ställen i systemet. Anledningen är att det skall bli lättare att hitta avvikelsen då man kan söka efter den i olika kategorier. Ex vis finns 223 Anafylaxi både under U2 Cirkulation/blodtryck och U8 Lab-läk-teknik/läkemedel

Önskemålet från UVA sköterskorna ( de som vanligen sköter registreringen) var att de skulle vara lätta att hitta. Dock skall samma avvikelse ha samma kodnummer. Systemet är även uppbyggt så att man kan söka i trädstruktur ifall detta är möjligt i det operations-planeringssystem man har.