Patientinformation – på andra språk än svenska

Fråga: Har patientinformationen tagits fram på andra språk än svenska?

Svar: Nej inte som vi vet. Vi bad för 2014 att få in översättningar om dom fanns – men inget kom från någon delatagare. Har ni själva gjort någon översättning dela med er genom vår koordinator!