Patienters godkännande

Fråga: Hur informeras patienterna om SPOR?

Svar: Information till patient och närstående om att medverkan i kvalitetsregistret är frivillig och möjligheten finns att tacka nej, är en förutsättning för att registreringen skall kunna ske. Ett uttryckligt medgivande från patienten behövs dock inte. Information till patienten är den inskickande vårdenhetens eget ansvar.

Patientinformation och affischer finns att ladda ner från hemsidan under rubriken Dokument.