PUB-avtal

Fråga:

Behöver sjukhus som skickar data till SPOR ha PUB-avtal?

Svar:

PUB-avtal (Personuppgiftsbiträdes-avtal) tecknas mellan registercentrum (UCR) och CPUA (Centralt Personuppgiftsansvarig). Det behövs inte för enskilda kliniker eftersom de endast hanterar sin egen data. Den nya lagstiftningen ändrar inte på detta.