Hur definierar SPOR väntetid i rapporter?

Begreppet 'Väntetid'  tolkar vi i SPOR som tidpunkt för opanmälan  (V310) till Operation start (V565). Anledningen till att SPOR valde opstart och inte patienttidstart beror på, att när vi  tittar på korta väntetider som vid akuta operationer, så kommer vi ner på minutnivå och behöver därför mäta mot  Optid start.