Operationen syns inte i Gårdagens utfall

Fråga: Operationen syns inte i rapporten Gårdagens utfall.

Svar: Det kan vara så att operationen startades exakt då den var planerad, stapeln syns då inte i diagrammet (figur 2;3;4). Operationen kanske har blivit struken? Operationen kan ha dragit över tidpunkten då IT-systemet började skicka in data till SPOR?