Fellista förändring i antalet korrupta registreringar

Fråga: För att följa upp om antalet korrupta registreringar blivit färre, skulle man vilja kunna göra urval i denna bild, dvs. jämföra inrapporteringen tex.  kvartal 2 2015 med kvartal 1 och se att man blivit bättre

Svar: När man skickar in de rättade poster igen så försvinner ju de gamla korrupta registreringarna! Som det är nu är bilden dagsfärsk vara, ögonblicksbild. Uppdaterar man varje natt så ändras bilden dagligen. Om man vill så går att spara en bild ex. vis den 1:a varje månad för jämförelse. Om du har ”Cute PDF” installerad på pc:n så kan du själv spara och klistra in rapporten – eller ta en Print Screen alternativt spara listan som excellfil. Vi har tyvärr inte resurser för ögonblicket att förändra rapporten.