Definitioner av jourtid

Fråga:
"Har hittat ett fantastisk fin statistik i SPOR angående operationer utförda på jourtid. Det är uppdelat i:
Tidig kväll
Sen kväll
Natt
Storhelg
Jag lyckas däremot inte hitta mellan vilka klockslag tidig kväll är och sen kväll."

Svar:
Läs om alla definotioner i SPORs termbank. Finns under Vårdgivare/tekniker.