HSAID i SPOR

Fråga:
Vad använder ni personalinformationen till, alltså anestesi och operationssjuksköterskornas namn? Undrar dessutom om ni medvetet valt att inte ta med undersköterskor, både på anestesi och operation?

Svar:
"HSAid som variabel i SPOR blev tillagt efter önskemål i samband med användarmöten och av SPOR referensgrupp som består av representanter från professionsföreningarna. USK gruppen finns inte representerade i SPORs referensgrupp.
Det har dock inte tagits något aktivt beslut att inte registrera usk.
Informationen används inte f.n. av SPOR centralt till något, men det skall kunna användas av lokalt av ansvarig chef för respektive yrkeskategori och även för en person själv som t.ex. CV. "