Antibiotikaprofylax

Fråga:
Beträffande given antibiotikaprofylax i samband med kirurgi undrar jag om det räcker att ange ja eller nej eller om SPOR kräver datum och klockslag?

Svar:
"Antibiotikaprofylax registrerar vi på två ställen
/ I operationsanmälan variabel 355. Här vill vi se vilka operationer där operatören önskar AB-profylax
2// I Operationsdelen variabel 525 datum-tid. Här vill vi se när i förhållande till operationsstart som AB startas.
Variabel 525 måste ha formatet datum + klockslag. Man kan alltså inte svara JA/NEJ där. "