Är variabel 611 obligatorisk?

Fråga:
Hur är det med variabel 611? Jag såg att den var frivillig i den variabellista från SPOR 4 som ligger uppe på hemsidan (från september), men den verkar ändå ha blivit obligatorisk nu. Om det ska vara så behöver vi ändra så att den krävs av ifyllande personal.

Svar:
611 är INTE obligatorisk nu (sedan 1/3 2021). Det måste ha varit något internt informationsstrul hos oss. Den skulle inte vara obligatorisk – men blev det – nu åter bara rekommenderad! Variabel 610; 611; 612