Rättningar- vad innebär "hanterad"?

Fråga:
En frågeställningen angående rättningar i SPOR och knappen "hanterad" som finns i registret. Vad innebär knappen? Vad har den för funktion? Ska vi klicka på den efter att vi manuellt har rättat felet i registreringen eller exkluderas datan från SPOR på dessa felaktiga registreringar när knappen används?

Svar:
”Hanterad” är bara ämnad att ge ett besked intern på sjukhuset/regionen om att någon gjort en rättning. Det kan vid många fel ibland hända att fler sitter och rättar och då blir man lite förvirrad när man inte finner något fel – bara för att någon annan hunnit före och rättat. Behöver in te användas om man inte vill.