Collumfrakturer koder diagnos uppdelning

Fråga: Varför delas inte min operationsenhets collumfrakturer upp på cervikal/pertrochantär och subtrochantär i rapporten?

Svar: Det saknas (huvud)diagnos i inrapporteringen. Klumpdiagnos för collumfraktur har då satts utefter bl.a. operationskoderna. Uppdatera erat inrapporteringssystem så att postoperativa diagnoserna sänds in.

KVÅ-koder anestesi; saknade koder tillbehandlingar som används

Fråga: Vi saknar KVÅ-koder inom anestesi ex.vis Dextor Nasalt sedering och TAP-blockader

Svar: Socialstyrelsens handläggningstid är lång och normalt måste man komma in med begäran om nya koder ett årsskifte året innan dessa kan träda i kraft. Vad gäller önskemål enligt ovan så har SoS vid två tillfällen avslagit vår begäran, motiverat att det redan finns och att dubletter inte accepteras. SPOR kommer att fortsätta att överklaga då D-koderna knappast är att anses som anestesikoder.

Preoperativt anestesiarbete, koder för blockader på preop avdelning

Fråga: Vi vill kunna registrera det preoperativa arbete som vi gör och som blir allt större

Svar: Preoperativ anestesistart ”Tidpunkt när preoperativa anestesiologiska ingrepp startas, exempelvis blockad börjar anläggas, om detta sker innan patienttid start (V540) har börjat registreras”. Skillnaden mellan V531 och V540 anger preoperativ anestesitid. Redan idag kan V530 Ankomsttid till preopenhet registreras.