KVÅ-koder anestesi; saknade koder tillbehandlingar som används

Fråga: Vi saknar KVÅ-koder inom anestesi ex.vis Dextor Nasalt sedering och TAP-blockader

Svar: Socialstyrelsens handläggningstid är lång och normalt måste man komma in med begäran om nya koder ett årsskifte året innan dessa kan träda i kraft. Vad gäller önskemål enligt ovan så har SoS vid två tillfällen avslagit vår begäran, motiverat att det redan finns och att dubletter inte accepteras. SPOR kommer att fortsätta att överklaga då D-koderna knappast är att anses som anestesikoder.