Användarmötet Stockholm 24 oktober 2014

Se protokoll för användarmöte

Se protokoll från konstituerande möte

Se   användarmötets föreläsningarna i Power point här nedan.