Saknar strykningsorsak i SPORs lista med stryknings/störningsorsaker

Fråga: I SPORs strykningslista finns inte alltid med en strykningsorsak som vi använt mycket lokalt; bara en som liknar den vi använde.

Svar: Vill man lokalt ha ytterligare strykningsorsaker så går det bra att lägga till detta lokalt.

SPORs strykningslista har 3 nivåer.

Nivå 1 benämns 1 tom 11 (12 skickas aldrig in) Ex vis ”1 Annan operation prioriteras”

Nivå 2 benämns a,b,… ”1a Akut operation prioriteras”

Nivå 3 ordnas lokalt men skall alltid läggas ”under” en strykning i nivå 2. ”1ai Akut levertransplantation prioriteras”

När strykningarna så skickas in till SPOR skickas bara nivå 1+2 in och nivå 3 får då ingå i nivå 2. Uppkommer behov av att behöva jämföra sig med andra sjukhus på en orsak som hamnar i nivå 3 så kontakta SPORs styrelse för evt revision av strykningsorsakerna; se även föregående fråga.