Problem med väntetider

Fråga:
Problem med "Väntetider" om man gör om en elektiv operation till akut eller återaktiverar en avbruten operation.

Svar:
"När man gör om en elektiv operation till att bli akut så måste man samtidigt uppdatera anmälningsdatum-tid till att bli den stunden när man bedömde att operationen skulle bli akut. Det går väldigt lätt att göra i både Orbit och Provisio.
Likadant bör man göra om man aktiverar en tidigare struken patient och återför den till väntelistan – vare sig det då blir akut eller elektiv op.
I SPOR 4.0 tar vi in BÅDE den ”nya” anmälningstiden OCH den ursprungliga. Vi behöver detta för bättre väntelisteanalyser då det har förekommit att vissa enheter konsekvent ”avbryter” en operation för att senare åter aktivera den. Då får man ju ”kortare” väntetider"