Avvikelse och komplikationsregistrering – ny modul i Orbit?

Fråga: När kommer en bra modul för registrering av avvikelse/komplikationer per och postoperativt i Orbit?

Svar: SPOR har varit i kontakt med EVRY för att få dem att göra en modul (det går att göra en enkel själv – men en professionell variant fungerar mycket bättre). EVRY hänvisar till användarföreningen, där det dock inte har upprioriterats. Fortsatta påstötande görs dock och SPOR är tacksamma om även Orbit-ägare som önskar modulen påpekar detta för EVRY.

Detta gäller såväl den peroperativa som den postoperativa avvikelse och komplikationsregistreringen.