Eftervårdsnivå dagkirurgi/postop.

Fråga: Vi har ingen tydlig skiljelinje Postop vs Dagkirurgi (under förutsättning att ni menar att patient går till den Dagkirurgiska postopvården!). Hur registrera?

Svar: Det vi vill använda Eftervårdsnivåerna till är fr.a. att se om det blir en nivåhöjning av vårdnivån gentemot planerat.

Dvs slutenvård i st f öppen eller IVA i st f slutenvård.

Sedan vill vi dessutom se hur/om det skiljer sig mellan sjukhus på hur en viss typ av operationer blir av i öppen resp sluten vård (evt korrelerat till ASA-klass)

Som du ser har vi använt samma beteckningar både i planeringsstadiet (V335) som i operationsdelen (V690) som i postop (V810)

I andra landsting har man lite andra beteckningar än SPOR - som man ville ha kvar.

De har då gjort en konverteringstabell när man skickar in data så att det stämmer med SPOR-beteckningar.

Tror inte det kommer att betyda något om man i V690 skriver ”Dakirurgi” om pat går direkt för uppvakning till en sådan enhet; eller om man skriver ”Postop” och sedan från postop V810 anger dagkirurgi.

Det är svåra variabler som vi ännu inte lyckats göra rapporter av, V335, V690 och V810.