Uppdaterad patientinformation gällande registrering av personuppgifter och dataskyddsförordningen (GDPR) finns att tillgå på hemsidan.

Patientinformation