HSAID saknas

Fråga: Vårt sjukhus har inget definierat HSAID

Svar: Sjukhus har inte alltid ett HSA-ID då den nivån inte alltid finns i en organisation, utan att avdelningar/kliniker ligger direkt under landstingen. Om man inte har ett HSA-ID för dessa så ger vi dem ett påhittat ex:
Norrlands: SE2321000222-0000001-NU
Skellefteå: SE2321000222-0000001-SL
Lycksele: SE2321000222-0000001-LL