Vårdande enhet; opererande klinik; opererande specialitet

Fråga: Är ”Vårdande enhet”= de olika operationsavdelningarna eller opererande specialitet.

Svar: Vårdande enhet motsvarar närmast en operationsavdelning. En fysisk plats.

Dock med tanke på att olika vårdgivare har helt skilda uppdelningar på sin verksamhet så finns det de som rapporterar in flera operationsavdelningar på en och samma vårdande enhet.

För att kunna jämföra olika verksamheter med varandra så har SPOR indelat verksamheterna i:

Vårdgivare (vanligen ett landsting)

Förvaltning (flera sjukhus som ingår i en egen grupp)

Sjukhus (kategori-indelas)

Vårdande enhet (vanligen en operationsavdelning)

Klinik (enhet med gemensam medicinsk uppgift, ”ortopedkliniken”, kan vara verksam på en eller flera vårdande enheter, operationsavdelningar och på ett eller flera sjukhus)