Noll (0) värden

Fråga: Insända uppgifter för vissa värden stämmer inte –  allt för mycket noll-värden

Svar: Alla poster där värdet 0 (noll) kan förekomma får inte ha 0 (noll) som default värde – där skall det vara blankt som grundvärde. Vi måste kunna skilja på noll och ej ifyllt värde.

V340 vikt

V345 längd

V640 Total blödning

V 645 Givna ml blod

V650 Givna ml plasma

V655 Lägsta puls

V660 Lägsta BT

V665 Lägsta SpO2

V670 lägsta Hb

V820 Smärta postop

Från Variabellista 3.0 dessutom

V652 Givna ml trc

V661 Lägsta MAP

V675, V676, V875 temperatur

V819, V821 smärta