Variabellistan - uppdatering

Fråga: Det fattas viktiga variabler, varför?

Svar: Kontakta SPOR:s styrgrupp om ni vill lägga till variabler eller har funderingar kring definitioner. Variabellistan uppdateras regelbundet, men det kan inte göras för ofta eftersom systemintegrationerna då måste göras om. Avsikten från SPOR:s styrgrupp är att samla ihop förändringar och uppdatera variabellistan vart annat eller var tredje år. Grundtanken med att överföra information från andra redan befintliga system med minimal manuella inmatningar måste dock upprätthållas.

Sedan starten har listan uppdaterats 3 ggr och senaste Variabellista 4.0 lanseras i produktion januari n2020.Tidigaste tidpunkten för nästa större uppdatering är i januari 2023 men p.g.a. pandemin så kommer den troligen att senareläggas till 2024. Mindre versionsuppdateringar kan förekomma mellan de större uppdateringarna.