Äntligen kan vi komma igång med PAKUVA

För operationsplaneringssystemen Orbit och Provisio ska det finnas möjlighet att anskaffa modul för postopregistreringen av avvikelser och komplikationer. Kontakta era systemansvariga.